SDG 10: „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“

09 December 2020 10:00 AM 11:00 am Da li smo svi jednaki ili su neki "jednakiji" od drugih?

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“ koji će biti organizovan u sredu 9. decembra 2020. godine u 10 časova.

Cilj webinara je da skrene pažnju na značaj smanjenja nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja diskriminacije po svim osnovama (socijalnim, ekonmskim i političkim), kao i na značaj pormovisanja socijalne, ekonomske i političke inkluzije, te da okupi značajne društvene aktere, institucije i organizacije, ali i mlade i zanteresovane građane i podstakne ih na dijalog o ovoj važnoj temi.  Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.

Webinar „Da li smo svi jednaki ili su neki „jednakiji“ od drugih?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 10 – Smanjenje nejednakosti.

Za reč se možete javiti podizanjem ruke ili na chatu na WebinarJam platformi čiji link dobijate pri registraciji.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Teme: 

  • Zašto su jednake šanse važne za razvoj društva?
  • Kolilo je važno osnaživanje devojčica i žena u svim segmentima – politički, ekonomski, obrazovni, medijski?
  • Koji je značaj žensko-ženskog mentorstva za lični i profesionalni razvoj žena?
  • Zašto je bitno raditi na promovisanju socijalne, ekonomske i političke inkluzije bez obzira na druge karakteristike? (starost, pol, rasu, etničku pripadnost, poreklo, religiju, ekonmski ili drugi status)
  • Smanjenje nejednakosti u društvu u kontekstu smanjenja i diskriminacije po svim osnovima (socijalnim, ekonomskim i političkim)
  • Starenje i ciljevi održivog razvoja

Izlagači/ce

Svetlana Stefanović

ekspertkinja za pitanja mentorstva i rodne ravnopravnosti

Brankica Janković

poverenica za zaštitu ravnopravnosti

Moderator: Miloš Milovanović

producent/prezenter televizije N1

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?