Online webinar: Zdravlje i blagostanje : mladi i mentalno zdravlje

26 July 2022 10:00 AM 12:00 am Zdravlje i blagostanje : mladi i mentalno

Teme o kojima će biti reči na Webinaru u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac su:

– Agenda 2030, mladi i mentalno zdravlje

– dostupnost  usluga u oblasti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja mladih

– predlozi za unpređenje javnih politika

– predstavljanje istraživanja Zdravlje mladih: položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji od strane Krovne organizacije mladih

Webinar ima za cilj da ukaže na predloge za unapređenje javnih politika kao i na raspoložive vidove podrške  kada je reč o zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja mladih.

Ciljevi održivog razvoja su univerzalni i mentalno zdravlje se tiče svih. Kako bismo ostvarili Ciljeve održivog razvoja potrebna su interdisciplinarna i međusektorska rešenja, što pruža niz mogućnosti za  unapređenje mentalnog zdravlja, jer je ovo polje gde je saradnja među sektorima i profesijama neophodna. Iskorenjivanje siromaštva, sprečavanje sukoba i katastrofa i promovisanje obrazovanja neće biti uspešni ukoliko mentalno zdravlje nije prioritet. Loše mentalno zdravlje i neispunjeni ljudski potencijal predstavljaju velike rizike za promene koje su potrebne ako želimo da dostignemo Ciljeve održivog razvoja.

Agenda 2030 pod Ciljem održivog razvoja broj 3. Zdravlje i blagostanje, a pod podciljevima:  3.4 i 3.5 predviđa: smanjenje mortaliteta od neprenosivih i bolesti i promociju mentalnog zdravlja i prevenciju i lečenje od zloupotrebe supstanci. Kako bi smo radili na ostvrivanju ovog cilja (podciljeva), potrebno je da se unaprede raspoloživi resursi i prati napredak u oblasti zdravstevne zaštite, obrazovanja, sistema socijalne zaštite i  obezbedi pristup nezi i uslugama  podrške.

Prema istraživanju Zdravlje mladih: položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji, koje je objavila Krovna organizacija mladih u delu koji se odnosi na mentalno zdravlje mladih, navodi se da je  učestalost simptoma umerene i teške depresije kod mladih 51,9%, što je skoro desetostruko više u odnosu na učestalost u odrasloj populaciji u istraživanju urađenom na reprezentativnom uzorku opšte populacije Srbije starosti 18 do 65 godina.

Prema istraživanju, mladi su u visokom procentu (34,2%) navodili da su im bile potrebne usluge psihologa/škinje psihoterapeuta/kinje tokom poslednjih šest meseci, ali da ih nisu koristili. Imajući u vidu i podatke iz fokus grupa, potrebno je ulagati u programe koji bi omogućili lakši pristup uslugama iz oblasti mentalnog zdravlja, uz mogućnost očuvanja anonimnosti[1].

Video ,,Da li si često pod pritiskom?#IzMogUgla možete pogledati OVDE

Izradu ovog  vebinara  omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke. Stavovi izneti u vebinaru  predstavljaju stavove  Fondacije Ana i Vlade Divac  i ne odražavaju nužno zvanične stavove vlada Švajcarske i Nemačke, kao ni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Izlagači/ce

Bojana Jevtović

savetnica programa za razvoj adolesenata i mladih, UNICEF

Anja Jokić

koordinatorka programa, Krovna organizacija mladih

Milica Lazić

projektna menadžerka, Mental Hub

Jovana Gligorijević

moderatorka

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?