Online webinar “Održivi razvoj – podrška malim poljoprivrednim gazdinstvima”

01 March 2022 11:00 AM 2:00 pm Održivi razvoj – podrška malim poljoprivrednim gazdinstvima

Webinar Održivi razvoj – podrška malim poljoprivrednim gazdinstvima organizovan je u okviru Platforme Održivi razvoj za sve. Cilj webinara je da ukaže na napredak u ostvarenju  Cilja održivog razvoja 2 – Iskorenjivanje gladi, kvalitetna ishrana i održiva poljoprivreda.

Platforma Održivi razvoj za sve ima za cilj uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim državnim i nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030. godine.

Platformu podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke, implementira GIZ, a realizuje se u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Centrom za visoke ekonomske studije, Beogradskom otvorenom školom, Fondacijom Centar za  demokratiju, Timočkim omladinskim centrom, Fondacijom BFPE za odrgovorno društvo i Smart Kolektivom.

Teme: Održivi razvoj i podrška malim poljoprivrednim gazdinstvima

  • Strateški okvir Srbije u oblasti poljoprivrede i ciljevi održivog razvoja- stanje i perspektive
  • Poljoprivredne savetodavne stručne službe u službi održivog razvoja poljoprivrednih gazdinstava
  • Zaštita bilja u Srbiji – održive poljoprivredne prakse
  • Put ka održivosti malih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivača hrane u Srbiji – programi podrške
  • O održivosti poljoprivredne proizvodnje iz ugla malih proizvođača – stanje i perspektive u Srbiji

Panelisti / panelistkinje:

  • Milica Jevtić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  • Prof. drSnežana  Janković, Institut za primenu nauke u poljoprivredi
  • Goran Malidža, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
  • Miloš Nikšić, Vlasnik poljoprivrednog gazdinstva

Moderator: Marija Batinica, Fondacija Ana i Vlade Divac

Agenda _ Webinar SDG4ALL 1.3.2022. (2)

Prezentacije brošuru možete pogledati na sledećim linkovima:

 

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?