Lokalne kampanje zagovaranja za održivi razvoj

23 June 2022 10:00 AM 11:00 am Lokalne kampanje zagovaranja za održivi razvoj

Teme o kojima će biti reči na Webinaru u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac 23. juna su opšte strategije javnog zagovaranja, analiza sadržaja dokumenta – Agenda 2030. i kampanje javnog zagovaranja za održivi razvoj.

Organizacije civilnog društva (OCD) sa svojim mrežama i poznavanjem potreba u lokalanoj zajednici,  kao i sa sposobnošću da dođu do najranjivijih grupa u društvu,  su ključni  partneri u ostvarivanju osnovnog principa Agende 2030. Da niko ne ostane po strani. Stoga je uključenost i uloga lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) od suštinskog značaja kako bi se izvršile neophodne promene i obezbedila održivost reformi.

Kroz aktivnosti koje je Fondacija Ana i Vlade Divac realizovala u okviru Socijalnog stuba Platforme “Održivi razvoj za sve”, više od 50 organizacija civilnog društvo iz Zaječara, Pirota, Užica, Požege, Apatina, Sombora i Knjaževca, prošlo je obuke na temu lokalizacije ciljeva održivog razvoja, koje je organizovao Socijalni stub Platforme.

Dodatno, 14 organizacija  podržano je kroz trening i mentorsku podšku za jačanje kapaciteta i pripreme kampanja javnog zagovaranja za neke od tema u oblasti prvih pet Ciljeva održivog razvoja.

Izradu ovog  vebinara  omogućile su vlade Švajcarske i Nemačke. Stavovi izneti u vebinaru  predstavljaju stavove  Fondacije Ana i Vlade Divac  i ne odražavaju nužno zvanične stavove vlada Švajcarske i Nemačke, kao ni Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Na Webinaru će biti predstavljeni  osnovni principi javnog zagovaranja i održivog razvoja, kao i  primeri dve  kampanja koje su realizovane kao rezultat mentorske podrške i treninga za jačanja kapaciteta organizacija u gradovima u kojima je Socijalni stub Platforme  sprovodio aktivnosti.

Izlagači/ce

Jelena Nešić

Inicijativa za demokratsku tranziciju - mentorka i trenerica na programu za jačanje kapaciteta OCD u okviru Socijalnog stuba Platforme “Održivi razvoj za sve”

Radmila Grujančić

Ženski centar Užice

Vesna Bogdanović

Ženski centar Užice

Suzana Ilić

Udruženje Rime, Zaječar

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?