KA ODRŽIVOM POSLOVANJU #1– Zašto i kako do poslovanja u skladu sa Ciljevima održivog razvoja?

01 October 2020 4:30 PM 5:30 pm Zašto i kako do poslovanja u skladu sa Ciljevima održivog razvja?

Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv organizovali su u četvrtak, 1. oktobra 2020. godine webinar “KA ODRŽIVOM POSLOVANJU – Zašto i kako do poslovanja u skladu sa Ciljevima održivog razvoja?“ koji je bio namenjen predstavnicima privrednih društava svih veličina.

Webinar je imao za cilj da predstavi vezu Ciljeva održivog razvoja i svakodnevnog poslovanja, i predstavnike poslovnog sektora uputi i inspiriše da u poslovno planiranje i izveštavanje integrišu pitanja održivog razvoja koja su istovremeno i pitanja održivog poslovanja.

 

 

U uvodnom delu webinara, Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje, ukratko je predstavio zašto bi donosioci odluka u poslovnom sektoru trebalo da budu upoznati sa Ciljevima održivog razvoja, kao i alate koja preduzeća mogu da koriste pri planiranu i izveštavanju.

O primerima iz prakse govorile su Marina Savić, menadžerka korporativnih komunikacija u regionalnoj kompaniji Atlantic group i Marija Pantelić, menadžerka ljudskih resursa u kompaniji Bosis iz Valjeva. Obe učesnice naglasile su koliko je važno da posvećenost sprovođenju Agende UN 2030 bude sastavni deo svakodnevnog kompanijskog života i vrednosti koje se dele sa zaposlenima. 

Snimak webinara možete pogledati ovde: https://event.webinarjam.com/replay/25/23x5xummalwbgga70

Webinar KA ODRŽIVOM POSLOVANJU – Kako i zašto do usklađivanja poslovne strategije sa Ciljevima održivog razvoja?” organizovali su Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Tehnička podrška projektu od strane Smart kolektiva usmerena je na jačanje kapaciteta kompanija i usklađivanje njihovih poslovnih praksi sa ciljevima održivog razvoja.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Teme:
– Zašto bi donosioci odluka u poslovnom sektoru trebalo da budu upoznati sa Ciljevima održivog razvoja?
– Šta podrazumeva usklađivanje poslovne strategije sa Ciljevima održivog razvoja?
– Koje alate preduzeća mogu da koriste pri planiranu i izveštavanju?
– Kako integrisanje Ciljeva održivog poslovanja izgleda u velikom, a kako u srednjem preduzeću – kroz primere iz prakse.

Kome je vebinar namenjen?

predstavnici poslovnog sektora

Izlagači/ce

Neven Marinović

Izvršni direktor, Forum za odgovorno poslovanje

Marija Pantelić

Menadžerka ljudskih resursa, Bosis

Marina Savić

Menadžerka korporativnih komunikacija, Atlantic grupa

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?