Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19

11 March 2021 10:00 AM 12:00 pm Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19

Fondacija Centar za demokratiju i Fondacija Ana i Vlade Divac Vas pozivaju na WEBINAR: Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19 koji se održava 11. marta u 10 časova. Možete se registrovati OVDE do srede, 10. marta u 20 časova. Webinar se održava na patformi WebinarJam.

Teme o kojima ćemo diskutovati su:

  • Standardi i kvalitet zdravstvenog sistema u Srbiji
  • Redovna zdravstvena zaštita u uslovima pandemije
  • Nacrt plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova Republike Srbije
  • Zaposlenost, zapošljavanje i uslovi rada u zdravstvu

Moderkatorka panela je novinarka Ljubica Gojgić.

Webinar – SDG 3. i 8. : Dostupnost zdravstvene zaštite, prevencija i lečenje drugih bolesti u doba pandemije COVID-19 organizujemo u okviru Platforme„Održivi razvoj za sve“ koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Platforma “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje  opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu Platforme  SDG for All.

Registrovanjem na ovaj webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima Platforme “Održivi razvoj za sve”.

 

 

 

 

 

Cilj ovog webinara je da okupi značajne društvene aktere i institucije i podstakne na dijalog o dobrom zdravlju, dostupnosti kvalitetne zdravstvene zaštite, i to kada su u pitanju prevencija i lečenje od drugih bolesti koje nisu prouzrokovane virusom COVID-19. Takođe će biti reči o poštovanju principa dostojanstvenog rada kada su u pitanju lekari i medicinsko osoblje zaposleni u sistemu javnog zdravstva, u uslovima  uslovima pandemije virusa COVID-19. Učesnici će biti u mogućnosti da diskutuju o različitim aspektima uticaja pandemije na dobro zdravlje naših građana u Republici Srbiji.

 

 

 

 

 

Izlagači/ce

dr Simo Vuković

konsultant za zdravstvo

prof. dr Dušan Milisavljević

specijalist otorinolaringologije, profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

prof. dr Snežana Simić

ekspertkinja za javno zdravstvo

Sarita Bradaš

istraživačica Fondacije Centar za demokratiju

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?