Da li se u Srbiji gladuje?

02 February 2021 12:00 PM 1:30 pm Webinar SDG 1 i 2: Da li se u Srbiji gladuje?

Fondacija Ana i Vlade Divac Vas poziva na online diskusiju „Da li se u Srbiji gladuje?“ u utorak 2. februara u 12 časova. Možete se registrovati OVDE do ponedeljka, 1. februara u 17. časova. Webinar se održava na platformi WebinarJam.

Teme o kojima ćemo govoriti su: Koliko je siromaštvo u Srbiji rasprostranjeno? Da li i ko u Srbiji gladuje? Izazovi za sprovođenje politike smanjenja siromaštva u Republici Srbiji, na nacionalnom i lokalnom nivou. Pozitivni i negativni aspekti politike za smanjenje siromaštva za različite socijalne grupacije (primena principa “Leave No One Behind”).

Moderatorka je Jovana Gligorijević, novinarka i urednica u nedeljniku „Vreme“.

Webinar – SDG 1 i 2: Da li se u Srbiji gladuje? organizujemo u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim SDG For All webinarima.

Cilj ovog webinara bio je da okupi značajne društvene aktere i institucije i i podstakne na dijalog o temi smanjenja siromaštva uopšte i posebno u uslovima pandemije virusa COVID 19.

Učesnici će diskutovalti o različitim aspektima uticaja pandemije na pitanja siromaštva i smanjenja broja gladnih u Republici Srbiji.

Izlagači/ce

Nenad Ivanišević

Pokrajinski sekretar za privredu

Ana Koeshall

Direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac

Slavica Živković

Predsednica Saveta roditelja udruženja Kreativno-eduktivni centar

Igor Mitrović

Humanitarna organizacija ADRA

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?