SDGs4All vebinar – Kako i koliko mladi razumeju ciljeve održivog razvoja

09 June 2022 11:00 AM 12:00 pm Kako i koliko mladi razumeju ciljeve održivog razvoja

Timočki Omladinski Centar TOC poziva Vas na webinar: „SDGs4All – Kako i koliko mladi razumeju ciljeve održivog razvoja?“ koji će biti organizovan u četvrtak 9. juna 2022. godine u 11.00 časova.

Cilj vebinara je da prezentuje rezultate istraživanja koje je realizovano u okviru projekta SDGs4All, a koje je i imalo za cilj da sagleda situaciju šta maldi znaju o ciljevima održivog rzavoja i kako ih oni razumeju i precipiraju?

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES i u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovano je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja među mladima u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim (online upitnik) i kvalitativnim (fokus grupe sa različitim grupama mladih širom Srbije) tehnikama i meri koliko su mladi upoznati i informisani o ciljevima održivog razvoja i kako razumeju značaj njihove primene za društvo.

Opšti zaključak ovog istraživanja je da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju Agende 2030 i svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja. Međutim, primetno je i da mladi nisu dovoljno edukovani i upućeni o ciljevima održivog razvoja.

Webinar „SDGs4All – Kako i koliko mladi razumeju ciljeve održivog razvoja?“  realizuje se u okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Beogradski fond za političku izuzetnost i Smart kolektiv.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Učesnicima vebinara možete postaviti pitanja tokom vebinara kroz opciju chat na zoom platformi.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All.

Registrovanjem na ovaj Webinar dajete pristanak za dobijanje informacija o budućim webinarima projekta „Održivi razvoj za sve“.

Za učešće na vebinaru možete se prijaviti putem linka https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctdeqgqTsrGtaK6zjTEsx0UxhATjkAizlT nakon čega će vam stići i link za pristupanje vebinaru.

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

Boban Stojanović

autor istraživanja

Mladen Šljivović

nastavnik fizike u zaječarskoj Gimnaziji

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?