SDG 8 Webinar: Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti?

11 November 2020 11:00 AM 12:00 pm Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti?

Timočki Omladinski Centar TOC i Centar za visoke ekonomske studije CEVES pozivaju Vas na webinar: Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti? koji će biti organizovan u sredu 11. novembra 2020. godine u 11 časova. 

Cilj webinara je da skrene pažnju na mlade u NEET statusu, kao značajanu grupu mladih u Srbiji sa kojima treba da se radi, kao i na mere koje mogu pokrenuti mlade na aktivno traženje posla. Takođe, tokom webinara će biti reči o tome kako doprineti socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih u NEET statusu, kroz one-stop-shop koncept kao meru intervencije u aktivnim merama zapošljavanja kao odgovor na rastuću nezaposelnost i neaktivnost mladih na tržištu rada. Želja nam je da prvenstveno sa mladima, ali i predstavnicima institucija i organizacija razgovaramo na ovu važnu temu.

Webinar Zašto mladi odustaju od traženja posla i kako ih pokrenuti? realizuje seu okviru projekta „Održivi razvoj za sve“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade DivacCentar za visoke ekonomske studijeBeogradska otvorena školaFondacija centar za demokratijuTimočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.

Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Ovaj webinar odnosi se na SDG 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast.

Svojim logovanjem i učešćem istovremeno ste dali saglasnost da se sav audio-vizuelni materijal snimljen tokom događaja može objaviti u sredstvima informisanja i štampanim publikacijama. Snimak ovog webinara će biti postavljen na sajtu SDG for All. 

Teme: 

  • Ko su mladi u NEET statusu
  • Koji su modeli uspostavljanja programa podrške socijalnoj i radnoj aktivaciji mladih
  • Kako kroz saradnju institucija i organizacija civilnog društva na lokalu raditi na usavršavanju postojećih i razvoju novih usluga za pospešivanje zapošljivosti mladih u NEET statusu

Kome je vebinar namenjen?

Mladi, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici institucija

Izlagači/ce

Nemanja Glavinić

Dostignuća mladih u Srbiji

Nevena Nikolić

Beogradski centar za ljudska prava

Moderator: Miloš Milovanović

prudcent/prezenter televizije N1

Pogledaj vebinar

Da li vam je ovaj vebinar bio koristan?