U utorak, 11. jula 2023. godine u Nišu je održana konferencija Unapređenje planiranja lokalnog ekonomskog razvoja kroz međuopštinsku saradnju, koju je organizovao Centar za visoke ekonomske studije CEVES zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug. Ovo je prvi od šest planiranih događaja Platforme „Održivi razvoj za sve“, čiji je cilj podsticanje razmene znanja i iskustava opština i gradova širom Srbije u vezi sa lokalizacijom ciljeva održivog razvoja i njihovog integrisanja u lokalna planska dokumenta. Događaj je okupio predstavnike jedinica lokalnih samouprava Nišavskog, Pirotskog, Zaječarskog, Topličkog i Jablaničkog okruga, institucija centalnog nivoa kao i razvojnih projekata i agencija i organizacija civilnog društva.

Konferencija je otpočela prezentacijom rezultata upitnika o organizacionim i funkcionalnim kapacitetima JLS u četiri okruga Južne i Istočne Srbije potrebnim za sprovođenje procesa planiranja razvoja, koju je održala Tatijana Pavlović Križanić, ekspertkinja za lokalni ekonomski razvoj. Preporuke proizašle iz rezultata odgovora na upitnik odnose se na unapređenje održivosti sistema planiranja, razvoja međuopštinske saradnje i saradnju sa privredom i organizacijama civilnog društva.

Prvi panel bio je posvećen pregledu stanja po pitanju planiranja razvoja u JLS u skladu sa principima Agende 2030. Panelistkinje su bile Anja Stančić, viši savetnik u Kabinetu ministra za evropske integracije, Sanja Mešanović, zamenica direktorke Republičkog sekretarijata za javne politike, Milena Radomirović, direktorka za planski sistem i javne finansije u Stalnoj konferenciji gradova i opština, Marija Đošić, šefica Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Gradske uprave Pirot, i Nataša Vučković, generalna sekretarka Fondacije „Centar za demokratiju“. Panelistkinje su se saglasile da je potreban dalji rad na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za izradu i sprovođenje planskih dokumenata, standardizaciji ovih procesa, prioritizaciji u planskim dokumentima, kao i na predvidivosti finansiranja jedinica lokalnih samouprava.

Fokus drugog panela bio je na primerima dobre i/ili alternativne prakse u planiranju održivog razvoja, a među panelistima su bili Dragana Stojanović, direktorka Regionalne razvojne agencije Jug, Viktor Veljović, menadžer Sektora za razvijanje kapaciteta programa EU pro plus, Ivan Pavlović, rukovodilac Sektora za razvojno planiranje i upravljanje projektima u KLER Niš, Dragan Mančev, član opštinskog veća za privredu i poljoprivredu u opštini Dimitrovgrad, i Luka Milovanović, programski asistent Fondacije BFPE za odgovorno društvo. Tokom drugog panela, između ostalog, predstavljena je inicijativa Regionalne razvojne agencije Jug za formiranje regionalnih saveta koji će aktivno sarađivati sa lokalnim samoupravama. Cilj je da ovi saveti, koji će se baviti pitanjima biznisa i investicija, infrastrukture, poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i društvenog razvoja, pruže konkretnu pomoć lokalnim samoupravama, kroz identifikovanje zajedničkih problema i razvoj inicijativa prema donosiocima odluka i donatorima, koje će doprineti zajedničkom razvoju lokalnih zajednica. Tokom panela je istaknut značaj participativnog pristupa u definisanju prioriteta teritorija i lokalnih zajednica, kao i važnost sagledavanja realnih mogućnosti jedinica lokalnih samouprava i korišćenja postojećih znanja i kapaciteta razvojnih organizacija i drugih aktera održivog lokalnog razvoja.

Na osnovu diskusija održanih tokom konferencije, CEVES će pripremiti dokument zaključaka i preporuka, koji će definisati dalji rad na unapređenju planiranja lokalnog ekonomskog razvoja i poslužiti kao osnova za naredne događaje razmene znanja i iskustava kroz međuopštinsku saradnju u organizaciji Platforme „Održivi razvoj za sve“.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x