Sa željom da se širi krug organizacija uključi u ranu fazu izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine, Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije, i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu 15. maja 2023. godine organizovali su drugi konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva sa ekspertizom iz oblasti zaštite životne sredine.

Kroz učešće na konsultativnim sastancima predstavnici/e organizacija imaju mogućnost da daju svoje komentare i doprinose u ranoj fazi izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine. O problemima i ciljevima Strategije raspravljano je na prvim konsultacijama, dok su teme drugog sastanka bili indikatori i mere. Kako je najavljeno, prvi nacrt Strategije trebalo bi da bude dostupan do jula meseca tekuće godine na portalu eKonsultacije, dok je javna rasprava planirana za period između oktobra i novembra.

Konsultativni sastanci podrazumevaju aktivan rad u malim grupama, u kome predstavnici civilnog društva analiziraju radna dokumenta Strategije i daju komentare na ciljeve, indikatore, mere i aktivnosti. Učesnici su tokom rada isticali da je izuzetno važno međusobno uskladiti svih pet stubova Strategije, zatim da je potrebna konkretizacija mera i aktivnosti, kao i usklađenost ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti. Konkretni predlozi i formulacije će, nakon ovog konsultativnog sastanka, biti prosleđeni Ministarstvu zaštite životne sredine.

Predlog strateških pravaca delovanja buduće Strategije poklapa se sa ciljevima Sofijske deklaracije i pet stubova Zelene agende za Zapadni Balkan: dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, cirkularna ekonomija za efikasno korišćenje resursa i industrijsku simbiozu, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme i održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj.

Do sada su održana tri sastanka Radne grupe za izradu nacrta Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom, a u narednom periodu očekuje se još jedan sastanak Radne grupe na kojem će biti reči o definisanju mera, finansijskoj analizi i analizi efekata.

Događaj je organizovan uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke, u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, zatim Evropske unije, i Britanske ambasade u Beogradu.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x