Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 28. marta 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“.

Na sastanku se razgovaralo o analizi i pripremi inicijativa za zastupanje relevantnih za COR 1 (Svet bez siromaštva). Kroz zajednički rad najznačajnijih aktera, cilj je da se u toku 2023. i 2024. godine doprinese:

a) Usvajanju Strategije socijalne zaštite i Akcionog plana

b) Praćenju Uredbe o energetski siromašnim potrošačima

c) Usvajanju Strategije za smanjenje siromaštva

d) Unapređenju socio-ekonomskog položaja samohranih roditelja

e) Usvajanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050

f) Usvajanju Akcionog plana pravedne tranzicije

Analizirani su podaci o projekcijama apsolutnog siromaštva, kojim su posebno pogođeni najstariji i najmlađi stanovnici Srbije, naročito oni koji žive van gradskih i opštinskih centara. Naglašeno je da je ključna reforma dva socijalna davanja – dečjeg dodatka i novčane socijalne pomoći, čime bi se mogao zaustaviti zabrinjavajući trend rasta siromaštva. Zaključeno je da je važno ova pitanja postaviti u kontekst pravedne tranzicije, a tematska grupa će nastaviti rad na pripremi konkretnih zagovaračkih inicijativa čiji će fokus biti na unapređenju zaštite socijalnih prava građana/ki.

U diskusiji su učestvovali/le: Slavica Đukić-Dejanović (savetnica predsednice Vlade Srbije), Ivana Gajić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju), Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac), Lidija Kuzmanov (ekspertkinja), Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku), Lola Hasanović (Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti), Ljiljana Lučić (biv. državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), Gordana Savić (Užički centar za ljudska prava i demokratiju), Damir Dizdarević (Beogradska otvorena škola), Lidija Radulović (Fondacija BFPE za odgovorno društvo), Ksenija Petovar (profesorka u penziji Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Sarita Bradaš (FCD), Marina Savković (Univerzitet Metropolitan), Milena Mićović Trajković (FCD), Nikola Stevanović (Beogradska otvorena škola), Ivan Kuzmanović (FCD).

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x