Okrugli sto pod nazivom „ Preporuke za politike održivog razvoja u oblasti prevencije nasilja prema ženama i deci “, okupio je u Pirotu predstavnike/ce  lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad i organizacija civilnog društva, koji su raspravljali o važnim temama koji se tiču prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao što su obaveze Lokalne samouprave prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, mere kojima se obezbeđuje da sve žrtve nasilja imaju lako dostupan pristup opštim i specijalizovanim uslugama podrške i o sprovođenju mera za sprečavanje nasilja sa akcentom na žene iz ruralnih područja.

Važnost razgovora o ovim temama pokazuje podatak  da je od 2011. godine uočljiv trend naglog uvećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama, pri čemu treba imati u vidu da veliki broj slučajeva nasilja ostaje neprijavljen. U periodu od 2011. do 2019. godine broj prijavljenih slučajeva nasilja prema ženama povećan je čak devetnaeset puta. Uprkos tome, u Pirotu nije obezbeđena usluga prihvatilišta za žrtve nasilja.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti opšte mere koje treba da budu dostupne žrtvama nasilja su psihosocijalna pomoć i besplatna pravna pomoć, dok su specijalizovane usluge podrške: usluge SOS telefona za devojke i žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, obezbeđivanje sigurnog smeštaja ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama ili prihvatilištima, obavljanje specijalističkih i sudskomedicinskih (forenzičkih) lekarskih i laboratorijskih pregleda i pružanje psihološke podrške, pružanje besplatne podrške žrtvama seksualnog nasilja, koji su dostupni 24 časa, sedam dana u nedelji, sprovođenje programa specijalizovanih savetovališta za žrtve nasilja. Finansiranje sigurnog smeštaja ženama žrtvama nasilja i njihovoj deci u sigurnim kućama ili prihvatilištima, kao i pružanje besplatne podrške žrtvama seksualnog nasilja, u isključivoj je nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Okrugli sto se realizuje u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve” koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi nemačka agencija za međunarodni razvoj  (GIZ) u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar,  Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv.

Rad na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve” organizovan je kroz tri stuba – socijalni,ekonomski i stub zaštitet životne sredine. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x