Beogradska otvorena škola, zajedno sa lokalnom partnerskom organizacijom – Društvom mladih istraživača Bor u proteklom periodu radila je na izradi Doprinosa Planu razvoja Grada Bora. Ovaj dokument predstavlja predlog za deo Plana razvoja Bora u oblasti zaštite životne sredine. Razvijen je u cilju podrške lokalnoj samoupravi u predstojećem izazovnom procesu izrade Plana razvoja, što je Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije uspostavljeno kao obaveza za sve lokalne samouprave u Srbiji. Potrebno je da lokalni planovi razvoja budu usklađeni sa Agendom 2030, krovnim dokumentom u oblasti održivog razvoja na globalnom nivou. Zbog toga se, deo Plana razvoja koji se odnosi na životnu sredinu, a koji je obuhvaćen doprinosom, odnosi na ciljeve održivog razvoja: 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15.

Dokument je izrađen uz konsultacije zainteresovanih aktera iz lokalne sredine. Prošle godine održana su dva konsultativna sastanka u Boru sa ciljem prikupljanja komentara i smernica od strane predstavnika lokalne samouprave, lokalnih organizacija civilnog društva i zainteresovanih građana. U toku konsultativnog procesa i izrade dokumenta, posebna pažnja bila je posvećena principu Ne izostaviti nikoga iz razvoja (Leave No One Behind). Princip se ogleda u naporima da sve društvene grupe budu podjednako zastupljene u okviru procesa, kao i da ničiji se uvaže interesi svih građana. Doprinos Planu razvoja Grada Bora u oblasti zaštite životne sredine dostavljen je gradskoj upravi Bor.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x