Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom , organizovala je prvi okrugli sto u Boru 25. oktobra. Događaj je okupio predstavnike civilnog društva i gradske uprave, u cilju identifikovanja ključnih izazova i razvojnih prioriteta, koji će se naći u delu Lokalnog plana razvoja Grada Bora koji se odnosi na zaštitu životne sredine.

Na događaju je predstavljena ekspertska analiza usklađenosti lokalnih planskih dokumenata grada Bora u oblasti zaštite životne sredine sa Agendom 2030 za održivi razvoj, odnosno sa ciljevima održivog razvoja 6, 7, 11, 12, 13, 14 i 15.

Na drugom delu okruglog stola, učesnici su davali komentare o izazovima, kao i mogućim rešenjima na lokalnom nivou vezanim za različite oblasti zaštite životne sredine koje su obuhvaćene gorepomenutim ciljevima održivog razvoja. Na primer, u toku diskusije o cilju održivog razvoja 7, koji se odnosi na dostupnu i obnovljivu energiju, izneti su ključni izazovi, ali i moguća rešenja u ovoj oblasti. Nedostatak energetske efikasnosti spomenut je kao jedan o najvećih izazova, dok je kao jedno od rešenja navedeno korišćenje otpadne toplote iz industrijske potrošnje. Slična diskusija pratila je i ostale ciljeve održivog razvoja, povezujući na taj način lokalne izazove, potencijale i rešenja sa Agendom 2030.

Na kraju okruglog stola, predstavnici civilnog sektora i gradske uprave učestvovali su u definisanju vizije grada Bora u oblasti zaštite životne sredine do 2028. godine, do kada je predviđeno da važi Lokalni plan razvoja. Borani su naveli da bi želeli da žive u ekonomski razvijenom gradu uz uvažavanje principa zaštite životne sredine; gradu sa očuvanim prirodnim resursima i uspostavljenim sistemom prikupljanja i selekcije otpada i gradu sa čistim vazduhom i vodama.

Komentari učesnika biće korišćeni za izradu nacrta Doprinosa lokalnom planu razvoja grada Bora u oblasti zaštite životne sredine. Ovaj dokument će biti poslat svim učesnicima prvog okruglog stola na komentarisanje u toku novembra, a krajem istog meseca biće održan i drugi okrugli sto, kako bi se utvrdila konačna verzija Doprinosa.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x