U okviru inicijative pod nazivom „Bolje je održivo“ koju sprovodi Društvo mladih istraživača iz Bora, u partnerstvu sa Gradom Borom, a uz podršku GIZ, u nedelju, 3. oktobra 2021, realizovana je prva u nizu edukativnih aktivnosti za decu i mlade uzrasta 12 do 19 godina.

Učenici Tehničke škole, OŠ ”Stanoje Miljković”, “3. oktobar” i “Dušan Radović”, njih 40, boravili su na planini Stol. Deca su imala priliku da se na terenu upoznaju sa ciljevima i aktivnostima u okviru projekta, konceptom održivog razvoja, prirodnim bogatstvom područja i mogućnošću njihovog održivog korišćenja. Saznali su zašto je planina Stol jedno od međunarodno značajnih područja za ptice i dnevne leptire, o šumskim ekosistemima i planinskim livadama, geologiji i geomorfologiji terena. Voditelji izleta, Dejana Boranović Marinković i Aleksandar Bogosavljević, razgovarali su sa decom o mogućnostima za održivi turizam koje pruža okolina Bora. Jedna grupa dece, ona izdržljivija, popela se do vrha, odakle su mogli da uoče „crnu ekološku tačku“, odnosno grad Bor sa rudarsko- metalurškim kompleksom, odlagališta raskrivke i flotacijska jalovišta, ali i „zeleni prsten“ oko Bora: Gornjanski karst na kome su se nalazili i Malinik i Dubašnicu sa druge strane. Deca su fotografisala i snimala video zapise koji će im biti potrebni u narednim projektnim aktivnostima.

Osim toga, u okviru iste inicijative, 24. septembra održana je i prva informativna tribina za građane o Agendi 2030 i Ciljevima održivog razvoja u prostorijama IT centra u OŠ ”Branko Radičević” u Boru.

Koordinatorka projekta, Nataša Ranđelović, predstavila je partnere, ciljeve i predstojeće projektne aktivnosti. Moderator tribine, Ana Jovanovski, član Doma omladine Bor, upoznala je prisutne sa konceptom održivog razvoja, značajem Agende 2030 i svih 17 ciljeva održivog razvoja. Potom se fokus skupa premestio na ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine, i vođena je diskusija sa posetiocima o tome koji su ciljevi i potciljevi priroritetni za  lokalnu sredinu. Prisutni članovi Doma omladine bili su visoko motivisani za razgovor o ovim temama i iskazali su potrebu za većom edukacijom mladih ljudi o trenutnom stanju razvoja lokalne sredine i mogućnostima da kao pojedinci i kao organizacija utiču na održivi razvoj grada. Na tribini su predstavljena i iskustva Opštine Raška na realizaciji Ciljeva održivog razvoja, kao i grantovi za mlade Mladih istraživača Srbije, pogotovu oni koji se odnose na zaštitu životne sredine, a u okviru kojih mladi mogu da konkurišu sa svojim projektima na lokalnom nivou, dajući time svoj doprinos održivom razvoju lokalne zajednice.

Više informacija o aktivnostima Društva mladih istraživača iz Bora i inicijtivi “Bolje je održivo” možete pogledati na sledećem web sajtu: Bolje je OdRživo – Pregled aktivnosti (mibor.rs)

Inicijativa „Bolje je održivo“ sprovodi se u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira GIZ.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x