Tematski društveni dijaloga „Koncept socijalnog preduzetništva i primeri dobre prakse u Republici Srbiji“, održan je 18 oktobra u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Događaj je podržan  kroz projekte  Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi GIZ.

Učesnici događaja, među kojima i ministarka za ljudska i manjinska prava, Gordana Čomić, Ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna i boračka pitanja, Darija Kisić Tepavčević, Direktorka kancelarija GIZ-a u Srbiji, Danijela Funke, predstavnici institucija i sektora civilnog društva, naglasili su značaj socijalnog preduzetništva za stvaranje pozitivnih društvenih promena i rešavanje mnoštva socijalnih problema.  Na događaju je istaknuto da bi najnoviji nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu trebalo na drugačiji način da uredi poslovanja po principu solidarne ekonomije, te da socijalna preduzeća dobiju status i budu prepoznata u pravnom sistemu Srbije.

Na kraju dijaloga objavljena su i sledeća obavezujuća uputstva:

  • Neophodno je okončati dugogodišnji rad na izradi zakona kojim bi se uredilo solidarno preduzetništvo.
  • Solidarno preduzetništvo prepoznato je kao ključni faktor društvenog razvoja u svim evropskim državama, a donošenjem zakona država Srbija će pokazati da prepoznaje značaj socijalne ekonomije u razvoju društva, čime se usklađuje pravni okvir sa globalnom razvojnom Agendom 2030.
  • Zakonodavno uređenje ove oblasti doprineće većem stepenu socijalne uključenosti i socijalnom osamostaljivanju društveno osetljivih grupa, unapređenju ekonomskog položaja, a time i stanja ljudskih prava osetljivih društvenih grupa u Republici Srbiji.
  • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavnici nevladinog sektora, obavezuju se da intenzivnom kampanjom zajednički deluju na promociji značaja solidarnog preuzetništva.
  • Svi učesnici društvenog dijaloga daju punu podršku radu Radne grupe na izradi Nacrta zakona o solidarnom preduzetništvu.

 

 

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x