U okviru projekta „Održivi razvoj za sve“  otvoren je poziv za organizacije civilnog društva za učešće u programu obuke i mentorstva za organizacije civilnog društva iz Zaječarskog  okruga.

Platforma “Održivi razvoj za sve” podržana je od vlada Švajcarske i Nemačke a sprovodi je nemačka razvojna agencija GIZ u okviru projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, kako bi se podsticao i afirmisao široki društveni dijalog na temu održivog razvoja. U implentaciji projekta učestvuje sedam organizacija civilnog sektora: Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju, Centar za visoke ekonomske studije (CEVES), Timočki omladinskim centar (TOC), Beogradska otvorena škola (BOŠ), Fondacija BFP za odgovorno društvo i Smart kolektiv. Realizacija projekta je zvanično startovala 4. marta 2020. Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju koordiniraju rad socijalnog stuba Platforme.

Ciljevi održivog razvoja definisani Agendom 2030 imaju značajan uticaj ne samo na donosioce odluka, već na sve značajne učesnike javnog života, pa je zato ova Platforma kreirana da bi podstakla javnu debate na temu ciljeva održivog razvoja u svim sektorima društvenog života: javnom, poslovnom i  sektoru civilnog društva.

Cilj ovog programa  je podrška  udruženjima sa teritorije Zaječarskog  okruga, da podignu kapacitete i steknu znanja za  realizaciju  kampanja za promociju ciljeva u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja i uspostavljanja javnog dijaloga na temu Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja.  Lokalne kampanje mogu biti planirane kao online i/ili ulične kampanje tako da podižu svest građana i građanki i promovišu važnost ciljeva održivog razvoja. Kampanje se mogu uklopiti u jedan ili više ciljeva u okviru socijalnog stuba:

Cilj 1. Okončati siromaštvo svuda i u svim oblicima

Cilj 2. Okončati glad, postići bezbednost hrane i poboljšanu ishranu i promovisati održivu poljoprivredu

Cilj 3. Obezbediti zdrav život i promovisati blagostanje za ljude svih generacija

Cilj 4. Obezbediti inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti celoživotnog učenja

Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnaživati sve žene i devojčice

 

Šte program obuhvata?

1. Trening za organizacije

Program obuhvata tri dvodnevna treninga za odbarane organizacije na konkursu. Trening je namenjen organizacijama civilnog društva iz Pirotskog okruga  koje su prethodno izabrane da učestvuju u programu. Osnovni cilj usluga treninga je podizanje kapaciteta ovih organizacija da bi kompetentno i aktivno učestvovale u procesu zagovaranja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. U postizanju tog cilja, tri dvodnevna treninga za tri OCD, imaju za cilj da pruže podršku ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete u smislu prikupljanja sredstava, pripreme projekata, finansijskog, HR, i administrativnog menadžmenta, a posebno u aktivnostima odnosa sa javnošću i javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

Fondacija Ana i Vlade  Divac snosi kompletne troškove treninga (materijale, obroke, osveženje tokom rada, kao i putne troškove).

2. Mentorska podrška

Nakon završenog treninga, svaka od tri izabrane organizacije imaće na raspolaganju mentorsku podršu za realizaciju kampanja na lokalnom nivou. Osnovni cilj usluga mentoringa je osposobljavanje ovih organizacija da aktivno zagovaraju ciljeve održivog razvoja. U postizanju tog cilja mentori će pružati stručnu pomoć ovim organizacijama da unaprede svoje kapacitete i aktivnosti javnog zagovaranja tema iz oblasti održivog razvoja.

3. Podrška u realizaciji lokalnih kampanja

Nakon završene obuke, Fondacija Ana i Vlade Divac će podržati realizaciju lokalnih kampanja. Ukupan budžet po kampanji iznosi do 500.00,00 EUR u dinarskoj proivvrednosti. Ukupan budžet za realizaciju tri kampanje je 1.500,00 EUR.

4. Kriterijumi izbora:

  • Kapacitet i iskustvo u sličnim projektima koji se bave socijalnim temama
  • Usklađenost aktivnosti sa temom i ciljevima konkursa
  • Inovativnost predloga  ideja za lokalne kampanje

 

5. Šta se od izabranih udruženja očekuje?

  • Da opredele dva predstavnika za učešće na tri dvodnevna treninga u periodu oktobra 2021.- novembar 2021.
  • Da sarađuju sa mentorom u izradi lokalnih kampanja
  • Da organizuju lokalne kampanje u kojima će promovisati važnost ciljeva održivog razvoja
  • Da organizuju tematsku kampanju koja se može uklapati u jedan ili više ciljeva održivog razvoja u okviru Socijalnog stuba održivog razvoja

6. Podnošenje prijava

Organizacije koje su zainteresovane za učešće u programu, potrebno je da podnesu prijavu za konkurs i dostave ponudu za realizaciju kampanja do 05. novembar 2021. godine na email adresu ivona.gvozdenovic@divac.com

Prijava se sastoji od popunjenog Formulara za prijavu i predloga ponude za realizaciju lokalne kampanje koja je sastavni deo Formulara, koji se nalazi na sajtu www.divac.com

7. Odabir prijava

Fondacija Ana i Vlade Divac će izabrati tri lokalna udruženja iz Zaječarskog okruga za učešće u programu obuke i mentorstva i pružiti podršku u sprovođenju lokalnih kampanja. Celukupna podrška planirana je u periodu  od  novembra 2021. do decembra 2021.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x