Društveni dijalog “Unapređenje zakonodavnog okvira za zaštitu prirode” održan je u petak, 1. oktobra u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a na inicijativu i u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom, Svetskom organizacijom za zaštitu prirode (WWF) Adria, Centrom za istraživanje biodiverziteta i Mladim istraživačima Srbije. Dijalog je održan uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, Fondacije BFPE za odgovorno društvo i Ambasade Kraljevine Norveške

Analiza izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode, organizacija i priprema dijaloga, kao i sastavljanje zahteva civilnog sektora prema predstavnicima državnih institucija, proistekli su iz rada tematske grupe “Participacija organizacija civilnog društva u procesima izrade i monitoringa dokumenata javnih politika u oblasti zaštite prirode” koju predvodi Beogradska otvorena škola u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”.

Događaj su uvodnim obraćanjima otvorile ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordana Čomić, ministarka zaštite životne sredine, Irena Vujović, Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka UN u Srbiji, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Senad Mahmutović i pomoćnica ministarke za rudarstvo i energetiku, Natalija Luković. U ime organizacija civilnog društva, obratile su se Sonja Liht, predsednica Fondacije BFPE za odgovorno društvo i Tanja Petrović, direktorka Mladih istraživača Srbije. Uvodničari su govorili o zakonodavnim i planskim pomacima u oblasti zaštite prirode i zaštite životne sredine uopšte. Usaglasili su se da je veća participacija javnosti i organizacija civilnog društva poželjna i neophodna, a da je dijalog korak ka transparentnijem i participativnijem donošenju zakona i planskih dokumenata.

U drugom delu dijaloga pod nazivom “Zaštita prirode u Srbiji: Da li nam je potreban novi Zakon?”, predstavnici nadležnih institucija, civilnog sektora i stručne javnosti predstavili su analizu zakonodavnog okvira zaštite prirode iz različitih perspektiva. Analizu nedavno usvojenih Izmena i dopuna Zakona o zaštiti prirode predstavili su pomoćnica ministarke zaštite životne sredine, Jasmina Jović, kao i Načelnik odeljenja za biodiverzitet i ekološku mrežu pri Zavodu za zaštitu prirode, dr Nenad Sekulić. Kao predstavnik stručne javnosti, učesnicima se obratio pravni savetnik Zoran Sretić, dok je stavove organizacija civilnog društva predstavio Goran Sekulić iz Svetske organizacije za zaštitu prirode Adria. O čuvanju biodiverziteta govorilo se i u kontekstu ispunjavanja Agende 2030 i cilja održivog razvoja broj 15 “Život na kopnu”.

Na kraju, usledila je diskusija na temu unapređenja zakonodavnog okvira. Tematski dijalog završen je utvrđivanjem teksta obavezujućih postupanja, o kom su se usaglasili predstavnici resornih ministarstava i civilnog sektora. Postignuta je saglasnost da je potrebno stalno preispitivanje sistema zaštite prirode u Republici Srbiji. Ministarstvo zaštite životne sredine se obavezalo na nastavak primene Zakona o planskom sistemu, koji propisuje učešće svih zainteresovanih strana i ciljnih grupa u procesu praćenja efekata javnih politika, kao i izradu ex post analize efekata primene zakona i ostalih podzakonskih akata i propisa. S druge strane, organizacije civilnog društva obavezale su se na izradu analiza efekata primene Zakona u narednih godinu dana i njihovo dostavljanje Ministarstvu zaštite životne sredine. Takođe su se obavezale da će na poziv Ministarstva zaštite životne sredine uzeti učešće u svim procesima izrade javnih dokumenata.

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x