Beogradska otvorena škola, zajedno sa partnerskom organizacijom Društvom mladih istraživača Bor je 9. jula organizovala radionicu Agenda 2030 i planski sistem na lokalnom nivou u oblasti životne sredine za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva. Cilj radionice bio je osnaživanje predstavnika civilnog društva u Boru kako bi aktivno pratili i učestvovali u procesu izrade Lokalnog plana razvoja.

Prva sesija je bila posvećena  Agendi 2030, kao i ciljevima održivog razvoja, sa posebnim osvrtom na ciljeve  koji se odnose na zaštitu životne sredine (COR 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15). Takođe, učesnici su iznosili svoje stavove o problemima na lokalnom nivou koji se tiču različitih oblasti životne sredine, a koje su obuhvaćene gorepomenutim ciljevima održivog razvoja. Na primer, u toku diskusije o cilju održivog razvoja 6, koji se odnosi na čistu vodu i sanitaciju, predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva izneli su goruće probleme, ali i potencijale Bora u oblasti voda. Slična diskusija pratila je i ostale ciljeve. Na taj način lokalni problemi su mapirani i povezani sa određenim ciljevima održivog razvoja. Informacije dobijene na radionici će služiti kao polazna osnova za kreiranje dela Lokalnog plana razvoja koji se odnosi na životnu sredinu.

Tema druge sesije bila je strateško planiranje i kreiranje javnih politika na lokalnom nivou u Republici Srbiji.  Takođe, učesnicima je predstavljen Zakon o planskom sistemu Republike Srbije, proces kreiranja javnih politika, a pojašnjena je i povezanost između javnih politika na nacionalnom i javnih politika na lokalnom nivou. Centralni deo ove sesije odnosio se na proces izrade, donošenja i praćenja implementacije Lokalnog plana razvoja koji je prethodno spomenuti Zakon o planskom sistemu Republike Srbije uspostavio kao obavezu za sve jedinice lokalne samouprave u Srbiji.

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x