U okviru Fonda za održivi lokalni razvoj, objavljen je poziv 8. Aprila 2021. godine za organizacije civilnog društva (OCD) iz sledećih opština i gradova: Priboj, Požega, Užice, Sremski Karlovci, Pirot, Zaječar, Bor, Knjaževac, Apatin i Sombor, da podnesu svoje predloge inicijativa za primenu Ciljeva održivog razvoja (COR) u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine.

U okviru poziva podneto je 14 predloga inicijativa od strane sledećih organizacija: Asocijacija za razvoj grad Bora, Društvo mladih istaživača Bor, Dunav 1245 Sremski Karlovci, Edukativni centar Sombor, Fondacija Gimnazija “Veljko Petrović” Sombor, Mali rendžeri Uzice, Primus Priboj, RAS Omorika Priboj, Tim kreativnih ideja Bor, Timočki klub Knjaževac, Udruženje žena Užice, Zeleni tim Sombor, Ženski centra Užice i ŽKP Priboj.

Nakon internog revidiranja i ocenjivanja od strane projektnog tima GIZ Projekta “Reforma javnih finansija / Agenda 2030” odabrane su sledeće četiri inicijative koje će dobiti finansijska sredstva ze realizaciju predloženih aktivnosti:

Bolje je održivo – Društvo mladih istraživača iz Bora

Opšti cilj ove inicijative je doprinos većem učešću građana u realizaciji Ciljeva održivog razvoja u lokalnoj zajednici, posebno dece i mladih. Specifični ciljevi su sledeći: osnaživanje građana, posebno dece i mladih, OCD i lokalne samouprave da se bave realizacijom ciljeva održivog razvoja, povećanje informisanost građana, a posebno dece i mladih o Agendi 2030, posebno o energetskoj efikasnosti, upravljanju otpadom, ekološkoj kulturi življenja i zaštiti biodiverziteta, podizanje ekološke svesti i znanja dece i građana kroz vršnjačku edukaciju i kreiranje nastavnih materijala i modela aktivizma mladih u okviru školskih programa zaštite životne sredine, kao i promocija održivog, odnosno, ekološki kulturnog ponašanja pojedinaca, zdravih stilova života i aktivizma dece, mladih i građana u primeni koncepta održivog razvoja.

Građani i lokalne samouprave zajedno ka ciljevima održivog razvoja – Edukativni centar iz Sombora u saradnji sa ogranizacijom GASI (Građanska Alijansa za socijalnu inkluziju) iz Požege

Opšti cilj ove inicijative je unapređenje kvaliteta zdravlja i zaštite životne sredine na području Grada Sombora i Opštine Požega kroz primenu inovativnih rešenja i usaglašavanje javnih politika sa Ciljevima održivog razvoja. Specifični ciljevi su sledeći: unapređenje zdravlja građana i zdravstvene zaštite putem kreiranja Plana javnog zdravlja Opštine Požega sa posebnim akcentom na prevazilaženje posledica COVID-19 pandemije, kao i unapređenje zaštite životne sredine putem kreiranja Lokalnog akcionog plana za zaštitu životne sredine Grada Sombora.

,,Prvi korak ka čistoj i otpornoj lokalnoj zajednici!” – Fondacija Gimnazija „Veljko Petrović” iz Sombora

Opšti cilj ove inicijative je doprinos kreiranju modela za reciklažu aluminijumskih limenki i plastičnih čepova na teritoriji Grada Sombora i podizanju svesti različitih pripadnika lokalne zajednice u Somboru o značaju sistematskog bavljenja reciklažom otpadnog materijala. Specifični ciljevi su sledeći: edukacija učenika srednjih i osnovnih škola o održivom razvoju, pravilnom recikliranju i načinima ponovnog korišćenja otpadnog ambalažnog materijala, uspostavljanje modela recikliranja otpadnog ambalažnog materijala kroz organizovanje takmičenja ,,Baci, doniraj, recikliraj…“ u  minimalno 15 škola na teritoriji grada Sombora, kao i kreiranje uslova za dijalog i zajedničko delovanje u oblasti uspostavljanja modela recikliranja, između predstavnika lokalne smouprave/institucija, predstavnika privatnog sektora, predstavnika civilnog društva i medija.

Čista sredina – Zdravi ljudi – Timočki klub iz Knjaževaca u saradnji sa organizacijom Pirgos iz Pirota

Opšti cilj ove inicijative je uspostavljanje međusektorske saradnje i dijaloga na lokalnom nivou u opštinama Knjaževac i Pirot za bolje zdravlje građana, kroz odgovorno upravljanje otpadom i usvajanje lokalnih akcionih planova. Specifični ciljevi su sledeći: podizanje svesti građana u Knjaževcu o značaju primarne selekcije reciklažnog otpada na mestu nastanka, kao i uspostavljene reciklažnih ostrva za odlaganje selektovanog reciklabila u Knajzevcu, te poboljšanje zdravlja stanovništva Pirota kroz razvoj lokalnih politika javnog zdravlja, uz učešće širokog kruga lokalnih aktera.

Rang listu možete preuzeti ovde.

Fond za održivi lokalni razvoj je podržan od strane Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje, a implementiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

 

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x