Platforma za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve”, koja se sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, pokrenula je niz onlajn debata kako bi se diskutivalo o odgovoru Vlade na trenutnu pandemiju. Debate će se fokusirati na neke od ključnih društvenih tema sa posebnim osvrtom na Ciljeve održivog razvoja i sprovođenje Agende 2030 u Srbiji.

Prva u seriji debata, sa više od 100 učesnika/-ca, održana je u petak 22. maja na internet platformi MS Teams, na temu „Kvalitet i dostupnost obrazovanja“, u organizaciji Fondacije Ana i Vlade Divac. Uvodničari na panelu bili su dr Milan Pašić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Ana Pešikan iz Obrazovnog foruma u Beogradu, prof. dr Miloš Bajčetić iz Evropske mreže za učenje na daljinu i e-učenjе, Stefan Đorđević iz Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS i Edi Sinani iz Romskog obrazovnog foruma.

Uz aktivno učešće predstavnika/-ca organizacija civilnog društva i obrazovnih asocijacija i institucija, panelisti su razmenili mišljenja i savete o merama koje Vlada Srbije preduzima u cilju obezbeđivanja dostupnog i kvalitetnog obrazovanja tokom pandemije, kao i o efektima učenja na daljinu na različite ranjive grupe. Tokom rasprave, poseban osvrt bio je na jednom od ključnih principa Agende 2030, da se prilikom realizacije ciljeva održivog razvoja ne ostavlja niko iza kolone.

Tokom diskusije razmatrano je više pitanja, uključujući dostupnost  školskih časova na internetu kao i putem TV emitera sa nacionalnom pokrivenošću, u naporima da se dopre do što više učenika, u nedostatku računara, tableta i pametnih telefona. Pored toga, rasprava se fokusirala i na probleme brojnih domaćinstava, posebno onih najugroženijih, koji nemaju dovoljno ekrana, pouzdanih internet veza i poseduju slabija informaciona i digitalna znanja neophodna za zadatke koji su stizali putem e-pošte i sa raličitih platformi za razmenu poruka.

Opšta ocena je da je u oblasti obrazovanja odgovor države na pandemiju i njene efekte generalno pozitivan. Panelisti su takođe ukazali na mnogobrojne izazove, pre svega u odnosu na socijalno najugroženije grupe, uključujući decu iz ruralnih sredina, decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i decu romske nacionalnosti. Uticaj pandemije na ove ciljne grupe bio je izraženiji nego na decu iz drugih socijalnih kategorija, i doveo je do niza negativnih pojava, poput prekida učenja, problema u vezi dečje nege i zaštite, kao i dodatnog ekonomskog pritiska na porodice koje ne mogu da rade.

S početkom naredne školske godine, lako se može desiti da socijalno distanciranje ostane dominantan oblik društvenog ponašanja, što će zahtevati kreiranje različitih metodologija kako bi se zamenili postojeći metodi obrazovanja. Kako se budemo odmicali, javljaće se sve veća potreba da relevantne institucije, u saradnji sa civilnim sektorom i ostalim važnim akterima, izgrade prostor za veće angažovanje i učešće mladih na izradi novih i alternativnih metoda obrazovanja i opšte participacije mladih ljudi u javnom životu.

Učesnici/-ce su takođe razmenili stavove i gledišta vezana za kvalitet, dostupnost i učinkovitost sadržaja učenja na daljinu, naglašavajući da obrazovni prostor u budućnosti neće ostati nepromenjen. Ono što se danas nudi kao kratkoročan odgovor na trenutnu krizu, može sutra lako da postane jedna nepovratna digitalna transformacija obrazovanja.

Platforma za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve” podstiče i omogućava široku diskusiju među najznačajnim nedržavnim akterima u Srbiji, uključujući civilno društvo, poslovnu zajednicu, akademske i istraživačke institucije, medije i građane na temu čvršćeg uvezivanja razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030. Platformom koordiniše šest istaknutih organizacija civilnog društva: Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) u partnerstvu sa Beogradskim fondom za političku izuzetnost (BFPE).

Podelite:
Preptlati me na ovu temu
Obavesti me o
0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Održivi razvoj za sve

17 globalnih ciljeva

Vođeni ovim ciljevima, svi mi – vlade, preduzeća, civilni sektor i javnost – radićemo zajedno na izgradnji bolje budućnosti za sve.

0
Zanima nas vaše mišljenje – javite nam se u komentarima!x