Nacionalni nivo

Vesti

OBJAVLJENO DEVETO IZDANJE BILTENA PLATFORME „ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE“

Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo Vam 9. izdanje biltena Platforme „Održivi razvoj za sve“ koji informiše o najnovijim aktivnostima i dostignućima na polju ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja u Srbiji, iz ugla civilnog društva i drugih relevantnih nedržavnih aktera. Bilten je dostupan...

Vesti

Održan CSR/ESG Forum

Odgovornost da sve osetljive grupe budu prihvaćene u društvu leži na akterima svih sektora, ali uloga kompanija i poslovnog sektora u ovom domenu je neprocenjiva, jedna je od ključnih poruka CSR & ESG Foruma (foruma namenjenog korporativnoj održivosti i odgovornosti...

Vesti

Objavljen izveštaj „Srbija 2030: Malo vremena, dosta izazova: Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“

Na konferenciji održanoj 15. novembra predstavljen je treći po redu izveštaj „Srbija 2030: Malo vremena dosta izazova - Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“. Cilj izveštaja je da najznačajnijim društvenim akterima, poput civilnog društva, poslovnog sektora, akademske i...

Vesti

Srbija 2030: Malo vremena, dosta izazova

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=rB_MgKNqh2U&feature=youtu.be[/embed] Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ održala je, 15. novembra, treću po redu godišnju konferenciju na temu Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije u Hotelu Mona Plaza u Beogradu. Na konferenciji su predstavljena ključna dostignuća...

Vesti

Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ o zagovaračkoj inicijativi „Preciziranje pojma samohranih roditelja“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 27. septembra 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“. Tema sastanka bila je prezentacija Nacrta zagovaračke inicijative „Preciziranje pojma samohranih roditelja“, a u razgovoru...

Vesti

Objavljeno drugo godišnje izdanje SDG/ESG Barometra

Pred vama je drugo godišnje izdanje publikacije ESG/SDG Barometar koja je prvi put objavljena 2022. godine. ESG/SDG Barometar, izrađen od strane Smart kolektiva, predstavlja koncizni vodič za navigaciju u dinamičnom okruženju održivosti. Ova informativna publikacija namenjena je ključnim donosiocima odluka...