Nacionalni nivo

COR 4

Prva onlajn rasprava о uticaju COVID-19 pandemije na kvalitet i dostupnost obrazovanja

Platforma za opštedruštveni dijalog “Ciljevi održivog razvoja za sve”, koja se sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, pokrenula je niz onlajn debata kako bi se diskutivalo o odgovoru Vlade na trenutnu pandemiju. Debate će se fokusirati na neke od...

Platforma

Platforma za opštedruštveni dijalog u Srbiji je pokrenuta!

Događaj održan 4. marta u Dorćol Placu u Beogradu ozvaničio je pokretanje opštedruštvene platforme za dijalog u Srbiji kako bi se omogućila široka diskusija među relevantnim nedržavnim akterima, uključujući civilno društvo, korporativni sektor, akademsku i istraživačku zajednicu, medije i građane,...